Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter innebär att man behandlar dem eller samlar dem i speciellt syfte.

Som medlem på HittaNyaVänner behöver personuppgifter delges. Dessa är bland annat namn, ålder, kön, e-mail-adress och lösenord. Utöver dessa väljer du själv vilken information du lämnar eller publicerar på HittaNyaVänner. Var uppmärksam på att många av de uppgifter som du frivilligt kan lämna på HittaNyaVänner avslöjar din nationalitet, etniskt ursprung, religion och sexuell läggning. Då du valt att lämna/publicera frivillig information så har du också valt att samtycka till och ta fullt ansvar för Hitta nya vänners hantering av sådana känsliga personuppgifter i enlighet med dessa villkor.

När du registrerar dig på HittaNyaVänner och använder tjänsterna som erbjuds så lämnar du också vissa personuppgifter. Dessa personuppgifter hanteras med automatisk databehandling. Amicitia Sweden AB (ägare av HittaNyaVänner) är personuppgiftsansvarig för denna behandling och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen gällande lagstiftning (1998:204). När HittaNyaVänner behandlar dina personuppgifter är det i syfte att kunna tillhandahålla tjänsterna och funktionerna som Hitta nya vänner erbjuder.

Ytterligare syfte för att behandla medlemmars personuppgifter är att marknadsföra HittaNyaVänner och ge erbjudanden och tjänster som medlemmen beställt eller visat intresse för. Dessa kommer att meddelas via medlemmens pushnotiser och/eller via e-post och/eller andra liknande kommunikationssätt.

HittaNyaVänner kommer även att använda medlemmens personuppgifter för att kunna göra analyser och utvärderingar och därmed kunna utveckla innehållet i tjänsterna som erbjuds.

Om medlemmen gravt missköter eller bryter mot åtaganden och villkor kan HittaNyaVänner komma att rapportera till polismyndigheten.

När du accepterar medlemsvillkoren och användarvillkoren samtycker du till att HittaNyaVänner använder och behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften. Du samtycker också till att HittaNyaVänner lämnar vidare dina personuppgifter till tredje man när det krävs för att vi ska kunna tillhandhålla en produkt eller tjänst som du beställt.

Vid avslut av medlemskap kommer HittaNyaVänner att radera dina personuppgifter. Dock kommer HittaNyaVänner att behålla din e-postadress och ditt IP-nummer under 12 månader efter att ditt konto avslutats.

Du har rätt att skriftligen begära att AmicitiaSweden AB redogör för vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de raderas, korrigeras eller kompletteras. Du kan även själv gå in och uppdatera dina personuppgifter på HittaNyaVänner. Att kontinuerligt uppdatera dina personuppgifter på HittaNyaVänner är önskvärt för att du ska kunna erbjudas bästa möjliga service och kvalitet på tjänsterna. Du ansvarar själv för att dina lämnade uppgifter stämmer överens med verkligheten. Du har rätt att tacka nej till utskick från HittaNyaVänner och kan avbeställa dessa genom att avregistrera dig från e-postregistret.